ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักศึกษา ส่งมอบเตียงชำรุดจากผู้บริจาคเหลังจากซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ปกติแก่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

27 ตุลาคม 2565 สำนักพัฒนาสังคม โดยผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักศึกษา ส่งมอบเตียงชำรุดจากผู้บริจาคเหลังจากซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้ปกติแก่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งมอบต่อผู้ป่วยติดเตียงยากไร้และขาดแคลน ทั้งนี้ได้ดำเนินการซ่อมและส่งมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง และวีลแชร์ จำนวน 3 คัน ซึ่งเป็นผลงานการซ่อมของนักศึกษาช่างซ่อมเครื่องเสียง/โทรทัศน์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)