วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1) มอบหมายคุณครูพรพรรณ อนุรักษ์พร้อมนักศึกษาหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ออกหน่วยบริการนวดฝ่าเท้า “ ฟรี” ให้กับประชาชนเพื่อการลดรายจ่ายในครอบครัวและเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร