โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 พ.ย.65 -19 ธ.ค.65 รายงานตัววันที่ 19 ธ.ค. 65 เวลาตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ ระบบรับสมัครออนไลน์เปิดวันที่ 1 พ.ย.65 เวลา 9.00 น. - 19 ธ.ค. 65