การเดินทางมาโรงเรียน

การเดินทางมาที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)

เข้าทางประชาสงเคราะห์17 

รถประจำทางสาย 12 13 36 36ก 54 98 117 157 163 204 ปอ.12 ปอ.36 ปอ.204