เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558 

 

หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชม.
รายงานตัวและเปิดเรียน 1 มีนาคม 2564
ผู้ที่สมัครเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 
สามารถดูเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ
ได้ตามเอกสารด้านล่าง

 

Back to school
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 
จะกลับมาเปิดเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

 

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
1. การเปิดเรียนรอบเช้า รอบบ่ายและรอบค่ำ จากวันที่ 4 มกราคม 2564 เลื่อนไปเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. การเปิดเรียนรอบวันอาทิตย์ (วันที่ 10 มกราคม 2564) จะประกาศแจ้งวันเปิดเรียนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดและขอให้ผ่านวิกฤตโควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยความปลอดภัยทุกท่าน

 

 

 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
มีภารกิจฝึกและส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชน
ด้วยการเรียนออนไลน์
สามารถเรียนออนไลน์ได้ที่

https://www.facebook.com/bmatrainingLive/