เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

 

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชั่วโมง

เรียน จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 - 16.00 น.

รับสมัครวันนี้ถึง 28 ก.พ.นี้

เปิดเรียน 2 มี.ค.2562

รับจำนวนจำกัด 15 คน

 

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ

จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร

เริ่มรับสมัคร 3 ก.พ- 5 มี.ค. 63

สามารถสมัครได้ที่ห้องธุรการชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

มอบตัว5 มี.ค.63

เริ่มเรียน6 มี.ค.-2เม.ย.63

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2563

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้า/รอบบ่าย/รอบค่ำ

จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร

เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย. 63 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

http://www.bmatraining.ac.th/

มอบตัวและเริ่มเรียน 18 พ.ค. 63